Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Комплексни услуги

Изследване и тестване на батерии комплексни услуги

Комплекси услуги

 • Синтез на неорганични материали със зададени състав и  структура по различни  методи и използване на различни техники на високотемпературен и химичен („мокър“) синтез. Определяне на основни физико химични параметри на материала

  Отговорник: доц. Ели Григорова; egeorg@svr.igic.bas.bg

 • Отлагане на тънки филми от неорганични и хибридни материали върху носители от различен материал и вид (твърди и  гъвкави) и охарактеризиране на получените слоеве;

 • Отговорник: проф. Тамара Петкова, tpetkova@iees.bas.bg

 • Обработване, представяне интерпретацията на получените резултати – зарядно-разрядни криви от галваностатични и потенциодинамични изследвания, специфичен токов капацитет, ефективност, запазване на капацитета и/или енергийна плътност, представени като функция от брой направени цикли, изчисляване на специфичния токов капацитет от циклична волтамперометрия;

Отговорник: гл. ас. д-р Симеон Станков; s.stankov@iees.bas.bg

 • Разработване на методики за специфични тестове, провеждане на специфични тестовете и дългосрочни изпитания

  Отговорник: гл. ас. д-р Симеон Станков; s.stankov@iees.bas.bg

 • Анализ на резултати от проведени тестове в лабораторията или анализ на външни резултати чрез конвенционални и авангардни електрохимични методи – импедансна и диелектрична спектроскопия, нестационарен и диференциален анализ, анализ на диференциалното съпротивление, образна диагностика и др.

  Отговорник: гл. ас. д-р Благой Бурдин; b.burdin@iees.bas.bg