Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Тестване

Изследване и тестване на батерии стандартни услуги

Стандартни услуги

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Галваностатични тестове: Диапазон на тока от 1.0х10-5 до 3.0 А и граници на потенциала 0-5 V. Възможност за тестване при различни токови натоварвания на единични електроди и комерсиални клетки (Rate Capability Test);

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Потенциостатични тестове : Обхват на напрежения от 1.0х10-2 – 5.0V;

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Комбинирани тестове: Заряд в галваностатичен-потенциостатичен (CC-CV) режим при параметри, представени в т.1 и т.2.;

20 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Разряд през постоянно съпротивление (CR Constant  Resistance): - 1.6 –1х105 Ω;

10 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимично титруване: Снемане на V/x зависимост;

20 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Снемане на dV/dx зависимост

40 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Циклична волтамперометрия (CV): Снемане на CV-криви в диапазон на скорости от 1.0х10-5 до 1.0х10-1 V sec-1;

40 лв./ час

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимични изследвания при ниски температури: до -40°С

80 лв./ час 

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Електрохимична импедансна спектроскопия в диапазон от честоти 3х10-5 – 1х106 Hz

60 лв./ час 

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Обработване, представяне и интерпретация на получени резултати

по договаряне

гл. ас. д-р Симеон Станков;
s.stankov@iees.bas.bg

Eлектрохимични импедансни измервания при стайна температура:

100 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Потенциостатични тестове на батерии в обхват на напрежения до ± 4.0V, в т.ч.подготовка на обекта (2 часа)

26  лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Галваностатични тестове на батерии с диапазон на тока ± 5.0А на:

26  лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 - Единични електроди (дву- и триелектродна конфигурация)

 

 

 - Клетки (триелектродна конфигурация)

 

 

 - Комерсиални клетки/ батерии

 

 

Тестове на заряд/разряд на батерии в галваностатичен-потенциостатичен режим

15 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Тестове на заряд/разряд на батерии в галваностатичен-потенциостатичен режим в комбинация с импедансни измервания

40 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на батерии

10 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на батерии в комбинация с импедансни измервания

30 лв./ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Кулонометрична спектроскопия на батерии

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg