Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

BIO горивни клетки / електролизьори

Горивни клетки и водород - BIO горивни клетки / електролизьори

Стандартни услуги

BIO горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Модифициране на електродни материали чрез отлагане на моно-, би- и триметални композити (напр. Ni, NiFe, NiFeCo, PdAu и др.)

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Проектиране и изработване на електрохимични клетки с различен дизайн и конструкция, в т.ч. горивни клетки и електролизьори

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Тестове за корозионна устойчивост на електродни материали в различни среди (кисели, алкални и неутрални); определяне на корозионен потенциал и корозионен ток, изчисляване на скорост на корозия

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Галваностатични тестове на единични електроди и комерсиални клетки при различни токови натоварвания (от 1 nA до 30 mA)

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на линейни волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на циклични волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на диференциално-импулсни волтамперограми със скорости на разгъване на потенциала от 0.1 mV/s до 100 mV/s и време на импулса от 10 ms до 300 ms

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане и обработване на електрохимични импедансни спектри на единични електроди и двуелектродни електрохимични системи

50лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Количествено определяне съдържанието на тежки метали (Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Pb, Hg и др.) във водни разтвори, вкл. питейни и отпадни води

15 лв./елемент

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Пробоподготовка за анализ на тежки метали в комплексни матрици (почви, седименти и др.)

25 лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на специфични ензимни активности в биологични проби

35 лв./ензим

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне редокс активност на багрила

25лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на UV-Vis-NIR спектри на багрила

15лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg