Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

PEM горивни клетки / електролизьори

Горивни клетки и водород - PEM горивни клетки / електролизьори

Стандартни услуги

PEM горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на МЕА с комерсиални катализатори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с въглероден слой

30лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с невъглероден под слой

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на МЕА

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,

gal.rusev@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Охарактеризиране на катализатор в течна три електродна клетка

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на каталитичен носител

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Провеждане на серия тестове за охарактеризиране на катализатор за анодната респективно катодна реакция при водните електролизьори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на МЕА за водна електролиза

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризира не на МЕА за горивен елемент

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Определяне на свойствата при опън по ISO - включващи модул на еластичност, удължение при скъсване и якост на опън при скъсване 

120лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на свойствата при огъване по ISO 178 – якост на огъване и модул на огъване

150лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на якост на удар

85 лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Изработване на една серия пробни тела

180 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com