Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Тестване

Горивни клетки и водород - SOFS горивни клетки / електролизьори

Стандартни услуги

SOFC горивни клетки / електролизьори

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Eлектрохимични импедансни измервания на обекти при стайна температура: до 3 спектъра на работна точка;   работна среда въздух/ кислород/ азот;  първичен анализ – импедансни спектри на проведените измервания;

26 лева/ час*

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

*Подготовка и измерване мин. 4 работни часа.

 

 

Волт-амперни характеристики на горивни клетки

10 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на горивни клетки в комбинация с импедансни измервания

30 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg