This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
 • Научна инфраструктура

  Съхранение на енергия и водородна енергетика

  Изграждане на модерна, уникална за България и Региона тематично ориентирана Инфраструктура за научни изследвания и иновации.

  Read more
 • Принципи за достъп до

  НИ СЕВЕ

  Задължения и отговорности на страните при използване на научната инфраструктура.

  Read more
 • Преодоляване на инфраструктурната фрагментация

  Интегрирани тематични лаборатории

  „Изследване и тестване на батерийни енергийни складове“ и „Водородна енергетика с ВЕИ“.

  Read more

Предлагани услуги

На сайта са качени услугите и процедурите за използване на Инфраструктурата от партньорите и от външни възложители, осигурявани от две интегрирани лаборатории.

Налична апаратура

Достъп до 84 апарата за услуги в направленията: "Изследване и тестване на батерии и горивни клетки" и "Горивни клетки и водород-получаване/съхранение".

НИ СЕВЕ

Изграждане на модерна, уникална за България и Региона тематично ориентирана Инфраструктура за научни изследвания и иновации.

Read more
АПАРАТУРА

Преодоляване на инфраструктурната фрагментация чрез интегрирането на компоненти от 16 лаборатории на 8 научни институции.

Read more
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

Изграждане на двуканална електронна информационна и комуникационна система за ползвателите на предлаганите услуги.

Read more

Съхранение на енергия и водородна енергетика

Енергетиката е гръбнакът на всяка икономика. Тя осигурява стабилност, независимост и просперитет. Днес eнергийната система е достигнала повратна точка на преосмисляне, от което се нуждаем, за да съхраним планетата на която живеем.

Националната научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ), създадена с решение № 569/31.07.2014 и актуализирана с решение № 354/29.06.2017 година на Министерски съвет на РБ обединява 9 звена - 5 научни института на БАН, три университета (в София, Пловдив и Благоевград) и Центъра за иновации на БАН. Тя следва Европейската стратегия за обединяване на експертния научен потенциал, наличната материална база и други финансови ресурси, което ще ускори едно плавно, стабилно и финансово безболезнено въвеждане на иновативните технологии за съхранение на енергия от ВЕИ и за нейното ефективно използване чрез конверсия в бита и индустрията – процес в който България се включва все по-активнo, с амбицията за водеща позиция в тази все още незаета технологична и пазарна ниша в Региона.

Дейности в НИ СЕВЕ

Изпълнението на НИ СВЕ следва Работната програма за 2018/2019 г.,
която е част от Работната програма за периода 2018/19 – 2022/23, структурирана в 4 дейности.

Дейност 1

Създаване на оптимална структура за управление на проекта и административно обслужване. Два изпълнителни органа и една консултативна структура

Дейност 2

Изграждане на Интегрирани тематични лаборатории „Изследване и тестване на батерийни енергийни складове“ и „Водородна енергетика с ВЕИ“

Дейност 3

Изграждане на двуканална електронна информационна и комуникационна система: уеб-сайт със свободен достъп за научно и научно-приложно обслужване

Дейност 4

Научно и научно-приложно обслужване: услуги, работа по проекти, дисеминация, обучение; разработване на план за експлоатация на резултатите.

ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

Интегрирани лаборатории и съответните регистрирани и извършени в тях стандартни и комплексни услуги.

News and Events

Read the latest NSI ESHER news and events.

CONFERENCE CALENDAR ‘2021
 • 2021-03-15
CONFERENCE CALENDAR ‘2021

APRIL 2021 26-29 April 2021, 29th Europian Biomass Conference&Exhibition (EUBCE 2021), Online https://virtual.eubce.com JUNE 2021 8-11 June 2021, 11th International Conference on Lead-Acid Batteries (LABAT'2020), Golden Sands Resort, Bulgaria, www.labatscience.com 29 June - 2 July 2021, ECFC 2021 “Low Temterature Fuel Cells, Electrolysers and H2 Proccesing”, Lucerne, Switzerland, https://www.efcf.com/2021 JULY 2021 0 ...

Read more
Fifth Work Meeting of the National Scientific Infrastructure ESHER General Assembly
 • 2023-06-19
Fifth Work Meeting of the National Scientific Infr ...

Fifth Work Meeting of the ESHER General Assembly was held on June 19-20, 2023 in IEES-BAS, Sofia. The working meeting was opened by Corr.-mem. Evelina Slavcheva, director of IEES-BAS and coordinator of the project. The meeting was attended by the international members of the Advisory Council of ESHE ...

Read more