This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
 • Научна инфраструктура

  Съхранение на енергия и водородна енергетика

  Изграждане на модерна, уникална за България и Региона тематично ориентирана Инфраструктура за научни изследвания и иновации.

  Read more
 • Принципи за достъп до

  НИ СЕВЕ

  Задължения и отговорности на страните при използване на научната инфраструктура.

  Read more
 • Преодоляване на инфраструктурната фрагментация

  Интегрирани тематични лаборатории

  „Изследване и тестване на батерийни енергийни складове“ и „Водородна енергетика с ВЕИ“.

  Read more

Предлагани услуги

На сайта са качени услугите и процедурите за използване на Инфраструктурата от партньорите и от външни възложители, осигурявани от две интегрирани лаборатории.

Налична апаратура

Достъп до 84 апарата за услуги в направленията: "Изследване и тестване на батерии и горивни клетки" и "Горивни клетки и водород-получаване/съхранение".

НИ СЕВЕ

Изграждане на модерна, уникална за България и Региона тематично ориентирана Инфраструктура за научни изследвания и иновации.

Read more
АПАРАТУРА

Преодоляване на инфраструктурната фрагментация чрез интегрирането на компоненти от 16 лаборатории на 8 научни институции.

Read more
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

Изграждане на двуканална електронна информационна и комуникационна система за ползвателите на предлаганите услуги.

Read more

Съхранение на енергия и водородна енергетика

Енергетиката е гръбнакът на всяка икономика. Тя осигурява стабилност, независимост и просперитет. Днес eнергийната система е достигнала повратна точка на преосмисляне, от което се нуждаем, за да съхраним планетата на която живеем.

Националната научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ), създадена с решение № 569/31.07.2014 и актуализирана с решение № 354/29.06.2017 година на Министерски съвет на РБ обединява 9 звена - 5 научни института на БАН, три университета (в София, Пловдив и Благоевград) и Центъра за иновации на БАН. Тя следва Европейската стратегия за обединяване на експертния научен потенциал, наличната материална база и други финансови ресурси, което ще ускори едно плавно, стабилно и финансово безболезнено въвеждане на иновативните технологии за съхранение на енергия от ВЕИ и за нейното ефективно използване чрез конверсия в бита и индустрията – процес в който България се включва все по-активнo, с амбицията за водеща позиция в тази все още незаета технологична и пазарна ниша в Региона.

Дейности в НИ СЕВЕ

Изпълнението на НИ СВЕ следва Работната програма за 2018/2019 г.,
която е част от Работната програма за периода 2018/19 – 2022/23, структурирана в 4 дейности.

Дейност 1

Създаване на оптимална структура за управление на проекта и административно обслужване. Два изпълнителни органа и една консултативна структура

Дейност 2

Изграждане на Интегрирани тематични лаборатории „Изследване и тестване на батерийни енергийни складове“ и „Водородна енергетика с ВЕИ“

Дейност 3

Изграждане на двуканална електронна информационна и комуникационна система: уеб-сайт със свободен достъп за научно и научно-приложно обслужване

Дейност 4

Научно и научно-приложно обслужване: услуги, работа по проекти, дисеминация, обучение; разработване на план за експлоатация на резултатите.

ПОСЛЕДНО ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ

Интегрирани лаборатории и съответните регистрирани и извършени в тях стандартни и комплексни услуги.

News and Events

Read the latest NSI ESHER news and events.

Retro trolley fitting
 • 2020-02-12
Retro trolley fitting

Hydrogen technologies can help to update the existing park on public transport This article is available only in Bulgarian. Please switch to Bulgarian language to read this article or download it in bulgarian language here.

Read more
WEB BASED SYSTEM OF NSI ESHER
 • 2020-06-03
WEB BASED SYSTEM OF NSI ESHER

On June 3, 2020 Assoc. Prof. Dr. Dimitrina Polimirova, Director of the National Laboratory of Computer Virology at BAS, conducted an online training of moderators and operators, aimed at getting acquainted with the web-based system of NSI ESHER.

Read more