This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!

Events

Events
Работна среща на Национална инфраструктура “СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“
11dec
Работна среща на Национална инфраструктура “СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“
  • Sofia
  • 2018-12-11

Работна среща на Национална инфраструктура “СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА  ЕНЕРГЕТИКА (НИ СЕВЕ)” се проведе на 11 декември 2018 г. от 12:30 часа  в конферентната зала на Единния център за иновации на БАН ( гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 26 Б, ет.1). Националната инфраструктура е включена в Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.) и е създадена с решение на Министерски съвет.

НИ СЕВЕ обединява 9  звена – 5 научни института на БАН, три университета (в София, Пловдив и Благоевград) и Центъра за иновации на БАН, следвайки Европейската стратегия за интегриране на експертния научен потенциал, наличната материална база и други финансови механизми и ресурси за ускорено реализиране на актуализираната Европейска програма за декарбонизиране на икономиката.

Мисията на Националната разпределена инфраструктура е да съдейства за  стабилно и финансово безболезнено въвеждане на иновативните  технологии за съхранение на енергия от ВЕИ и за нейното ефективно използване чрез конверсия в бита и индустрията – процес, в който  България се включва все по-активнo, с амбицията  за водеща позиция в тази все още незаета технологична и пазарна ниша в Региона.

НИ СЕВЕ работи в тясно сътрудничество с Националната научна програма  „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС).