Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Апаратура

Апаратура на НИ СЕВЕ – технически характеристики

Апаратура за синтез (материали, електроди, компоненти, единични клетки, системи)

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Планетарна топкова мелница

Planetary Ball Mill 4X 500ML, Micromolding Solutions Inc./MicroNano Tools, Canada, 2016

 

Синтез на материали

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев

sasho.vassilev@iees.bas.bg

Специализирани механични планетарни топкови мелници, Fritsch Pulverisette 6 и Fritsch Pulverisette 7

Максимална ротационна скорост- 700 rpm (за Pulverisette 6); 1100 rpm (за Pulverisette 7). Режим на смилане и режим на покой, смяна на посоката на въртене, смилане в суха среда и във вид на суспензия

Високоенергетични мелници за смилане, хомогенизиране, аморфизиране и механохимичен синтез

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова, egeorg@svr.igic.bas.bg

Автоклав за хидротермален синтез

“AIBOTE”, Japan, 2014 г.

Електронно контролирана апаратура с вграден нагревател за получаване на материали при високо налягане и температура с различни размери на частиците и структура

Синтез на прахообразни материали с различна големина на частиците

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев

sasho.vassilev@iees.bas.bg

 

Вакуумна апаратура за нанасяне на тънки слоеве чрез изпарение

Hogh vacuum - Dresden

180 A, два източника

Отлагане чрез вакуум-изпаряване на тънки слоеве от метали и съединения

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев  mganchev@gmail.com

Лабораторна установка за нанасяне на тънки слоеве от органични материали и перовскити

Ossila Ltd, Shefield

Скорост на ротиране до 6000 мин-1

10 Програми с по 10 стъпки за промяна скорост и времетраене на ротиране

Отлагане на тънки слоеве от разтвори

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев mganchev@gmail.com

Термопрограмируеми пещи, до 1000 oC – 2 броя (муфелна и тръбна)

Nabertherm

Ниско- (<400 0С) и високо температурен синтез  

Твърдофазен синтез в окислителна или редукционна среда в указан температурен диапазон

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова, egeorg@svr.igic.bas.bg

Тръбна пещ

собствен дизайн

Работна температура до 900ОС

При изпитване на горивни клетки: Максимален диаметър на изпитвания образец ф 22мм; Работни газове анод– чист водород, смеси водород азот; Катод- въздух, кислород, азот, аргон и смеси с дебит 10 - 140мл/мин.

При изпитване на полуклетки: Максимален диаметър на изпитвания образец - ф 30мм;

Изпитване на полуклетки и високотемпературни горивни клетки тип копче в температурен диапазон стайна температура - 900 ОС

ИЕЕС- БАН

гл. ас д-р Благой Бурдин

b.burdin@iees.bas.bg
 

Високовакуумна инсталация за термично изпарение

 B 30.2 Hochvakuum, Germany

Дебелина на слоя от 10 наномерти до 3 микрона

Апаратура за отлагане на слоеве с различни с възможности за изпарение от повече от един източник и въртене на подложките за получаване на равномерност на слоевете в дълбочина и по площ

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев sasho.vassilev@iees.bas.bg

Вакуумна сушилня, Gallenkamp

Работни температури до 2200С чрез ръчен контролер и автоматично реле

Сушене на термолабилни материали

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова, egeorg@svr.igic.bas.bg

Пещи, вакуумни сушилни, топкова мелница и др.

пещ  и тръбни пещи - собствен дизайн, вакуумна сушилня – обновена 2018 г. , вакуумна сушилна LMIM, топкова мелница „Frisch” 5.

Пещ - до 1000оС, 

тръбни пещи до 750оС

вакуумни сушилни –температура до 1000оС, вакуум до -780Ра.

Оборудване за твърдофазен синтез и приготвяне на активни електродни материали

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Термокамери (2 броя)

Поддържана температура от 0оС до -20оС или от 0оС до -40оС

Работа и тестване на различни електрохимични системи (батерии и суперкондензатори) при отрицателни температури

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Сух ръкавичен бокс

собствена разработка

Влага под 20ррм и контролирана атмосфера

възможност за изработка на реални образци модели на литиеви елементи с тип „копче“ (с капацитет до 150mAh (вторични) или 200mAh (първични) клетки; работа в затворено пространство с контролирана атмосфера и влага за изработка на реални модели образци, пилотна лабораторна линия за производство на дискови елементи тип CR20XX (16, 20, 25, 32). Пилотната линия е монтирана в сухия бокс, което позволява да се работи с материали много чувствителни на влага и/или кислород.

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков s.stankov@iees.bas.bg

 

Сух ръкавичен бокс

собствена разработка

Влага под 20ррм и контролирана атмосфера

работа в затворено пространство с контролирана атмосфера и влага с възможност за изработка и тестване на различни моделни електрохимични системи (батерии и суперкондензатори) и на близки до реални модели образци на дискови елементи от различен тип.

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Сух ръкавичен бокс

собствен разработка

Влага под 20ррм и контролирана атмосфера

работа в затворено пространство с контролирана атмосфера и влага за изработка на реални модели образци, пилотна лабораторна линия за производство на дискови елементи тип КР 225 (CR25100, диаметър 25мм височина 10мм).

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Аналитична везна

ABJ 220-4NM; Kern

Проби с тегло до 220 гр. с точност до 0.1 мг.

Прецизно претегляне на проби и приготвяне на разтвори/смеси

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов

mitovmario@mail.bg

Аналитична електронна везна

BOECO, Германия, 2004 г.

  

 

Проби с тегло до 100 гр.

Прецизно претегляне на проби и приготвяне на разтвори/смеси

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев

gal.rusev@iees.bas.bg

Ламинарен бокс с вертикален поток

Safe Fast Light; FASTER S.r.I.

 

Работа с микробиологични проби

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,  mitovmario@mail.bg

Лабораторна терморегулируема преса за асемблиране на мембранни електродни пакети

Собствен дизайн

Натиск до 5 тона

Асемблиране пресоване 

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев, gal.rusev@iees.bas.bg

Високооборотна центрофуга с охлаждане

MPW 350R; MPW Medical  Instruments

4 прилежащи ротори  за епруветки с  различен обем

Центруфугиране на клетъчни суспензии

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg

Система за ПААГ електрофореза

BioRad

Източник на напрежение, вани, ограничители и гребени

Електрофоретично разделяне на проеинови смеси

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg

Орбитална клатачка

SSM1

Приставки за стациониране на колби

Аериране по време на култивиране на микроорганизми

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg

Автоклав

TOTTNAVER

10 л.

Автоклавиране на химични и биологични проби и стъклария

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg

Термостат (инкубатор)

ST 1 B60; POL-ECO

Режими на работа – нагряване и охлаждане; връзка с PC

Биоелектрохимични изследвания при контролирана температура, инкубатор

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,  mitovmario@mail.bg

Лабораторна микроцентрофуга

MPW 55; MPW Medical  Instruments

До 12 проби при 14000 об./мин.

Центруфугиране на клетъчни суспензии

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,  mitovmario@mail.bg

Апаратура за електрохимично тестване

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Честотен анализатор

IVIUM CompactStat.h10800

 

 

 

Анализатор на предавателни функции; Потенциостат

Честотен диапазон 10µHz - 3MHz Мах I/V: ±800mA/±10V

Потенциостатичен режим : ±4V, 0.01mV Резолюция (20bit)/±10V, 0.02mV res.

Импедансни изследвания и снемане на волт-амперни характеристики на електрохимични клетки

ИЕЕС- БАН

гл. ас д-р Благой Бурдин, b.burdin@iees.bas.bg
 

Потенциостат-галваностат с електрохимичен импеданс

Palmsens 3

8-канален мултиплексер

 

Извършване на електрохимични изследвания, в т.ч. електрохимичен импеданс

Преносим с батерия – позволява извършване на полеви изследвания в потенциостатичен и главаностатичен режим.

 Извършване на импедансни изследвания за охарактеризиране на електродни материали, образуване на електрохимично активен биофилм и др.

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg
 

Честотен анализатор

Solartron 1260

 

Анализатор на предавателни функции.

Честотен диапазон 33 МНz – 50 mkHz

Импедансни изследвания на електрохимични системи (полу-клетки, клетки, системи)

ИЕЕС-БАН

Благой Бурдин, b.burdin@iees.bas.bg

Станция за тестване на високотемпературни горивни клетки тип копче

собствен дизайн

 

 

 

Работна температура: от стайна температура до 900ОС; тръбна пещ с правотоково захранване;

Температурен контрол 0.01оС

Комбиниране с импедансни измервания (IVIUM CompactStat.h10800)

Изпитване на високотемпературни горивни клетки тип копче (клетки и симетрични покуклетки)  в температурен диапазон от стайна температура  до 900 оС

ИЕЕС-БАН, Лаб. № 307

Благой Бурдин, b.burdin@iees.bas.bg

 

Многоканална система за тестване на батерии и въздушни електроди (за батерии метал-въздух)

ПИ ЕМ СИ“ ООД, Модел FQ 54, собствен дизайн

6 независими канала; ±3 А / 4 V

Измерване на заряд/разрядни и волт-амперни характеристики. Измерване на заряд/разрядни и волт-амперни характеристики на батерии и въздушни електроди

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Многоканална апаратура за електрохимични тестове

Batteries Testing Systems, NOVA 508,  2016 г.

Осем канална апаратура за пълни електрохимични изпитвания на клетки в три електродни клетки

максимален ток 10 mA и напрежение до + 5.0V

Провеждане на електрохимични тестове на клетки и кондензатори при различни електрохимични условия, галваностатично, потенциостатично, смесено с възможност за създаване на специална програма за „стандартни“ изпитвания на различни системи до 4092 стъпки, графичен интерфейс и цифров изход за допълнителна обработка на данни.

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

Апаратура за електрохимични тестове

AUTOLAB 3

максимален ток 100 mA и напрежение до +/- 10V

Провеждане на стандартни електрохимични тестове на клетки и кондензатори при различни електрохимични условия, включена е бавна потенцодинамична разгъвка, данните се получават на графичен интерфейс и цифров изход за допълнителна обработка.

Едноканална апаратура за пълни стандартни електрохимични тестове и изпитвания на три електродни клетки

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Специализиран стенд CDT10/10 A, 4.5V; 12 КАНАЛА 

собствен дизайн и изработка

Параметрите, които могат да се следят графично или в табличен вид са: потенциал, ток, капацитет, мощност, температура, отделени газове, сравнителен електрод и др. Максималент ток 10А, напрежение 4.5V. 

Тестване на първични и вторични химични източници на ток, която дава информация, както в реално време така  и посредством съхранените данни за по-задълбочен анализ на изпитваната електрохимична система. Провеждане на електрохимични тестове на батерии

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Многоканална апаратура за галванично циклиране

Arbin Instrument System BU-2000

Канали 1-4: висок ток: +/-5A. среден: +/-500mA. нисък: +/-10mA. Волтаж: 0-6V. Канали 5-6: Висок ток: +/-10A. Среден: +/-1A. Нисък: +/-100mA. Волтаж: 0-12V. Канали 7-8: Висок ток: +/-30A, Среден: +/-10A. Нисък: +/-1A. Волтаж: 0-12V.

Електрохимични изпитания, предимно за тестване на литиево-йонни батерии. Многоканална система за електрохимични изпитания, използвана предимно за тестване на литиево-йонни батерии. Снабдена е с  8 канала, които работят независимо един от друг, позволявайки  тестване на няколко „моделни батерии” едновременно. Всеки канал е с възможност за зареждане и/или разреждане. Моделните батерии могат да бъдат прикрепени към системата, като се използват различни държачи, в зависимост от дизайна на електрохимичните клетки.Възможност за циклиране на 8 електрохимични клетки едновременно. Всеки тест канал работи независимо от другите позволявайки пускането на различни тестове.

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Моделни електрохимични клетки ЕL-CELL

El- Cell, Swagelok

Електрохимичната клетка Swagelok работи в дву- и триелектродна конфигурация

 

Електрохимичната клетка Swagelok работи в дву- и триелектродна конфигурация

За охарактеризиране на батерии и кондензаторни системи в двуелектродна конфигурация. Охарактеризиране на катоден материал на литиево-йонна батерия срещу литиево-метален анод. Клетъчните части, които влизат в контакт с електролита могат да издържат на всички обикновени апротни органични електролити, използвани в литиево-йонната батерия и апротна технология за суперкондензатори. Двуелектродните клетки за предназначени за галваностатични изследвания, а триелектродните могат да бъдат използвани и за циклични волт-амперометрични изследвания.

Изследване на електрохимичната активност на различни електродни материали в дву- и три-електродна конфигурация

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Симеон Станков, s.stankov@iees.bas.bg

 

Потенциостат

PalmSens2; PalmSens BV

 

Извършване на електрохимични изследвания с различни експериментални техники; реносим с батерия – позволява извършване на полеви изследвания в потенциостатичен и главаностатичен режим.

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,  mitovmario@mail.bg

 

Потенциостат

PalmSens2; PalmSens BV

Dummy cell

Извършване на електрохимични изследвания с различни експериментални техники; реносим с батерия – позволява извършване на полеви изследвания в потенциостатичен и главаностатичен режим.

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg>,
 

Потенциостат-галваностат с електрохимичен импеданс

PalmSens 3; PalmSens BV

8-канален мултиплексер

Извършване на електрохимични изследвания, в т.ч. електрохимичен импеданс за охарактеризиране на електродни материали, образуване на електрохимично активен биофилм и др

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова, y.hubenova@iees.bas.bg>,
 

Потенциостат-галваностат

PJT 30-2 ; Radiometer-Tacussel

Максимален ток 2А

Приставка: IMT101 електрохимичен интерфейс за комуникация с PC

 

Извършване на електрохимични изследвания и отлагания

Отлагане на антикорозионни покрития; модифициране на електродни материали; тестове за корозионна устойчивост

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов mitovmario@mail.bg
 

Потенциостат/галваностат с модул за измерване на електрохимичен импеданс и фото-приставка

Metrohm Autolab PGSTAT 302N/ FRA32M/Metrohm LEDKit, софтуер  Nova 2.1

1 А / 10 V, честотен обхват 10 uHz – 10 MHz, амплитуда до 0.1 V, набор от светодиоди в интервала 470-670 nm

 

Стационарни и динамични електрохимични и фотоелектрохимични измервания.

Стационарни и нестационарни правотокови и променливотокови електрохимични измервания за характеризиране на електродни материали и електрохимични процеси, импулсна електролиза на водни разтвори, стационарни и нестационарни фотоелектрохимични измервания

ХТМ

проф. дхн Мартин Божинов

martin@uctm.edu
 

Потенциостат/галваностат

WENKING, 1994 г.

Максимален ток 1А

Максимално напрежение 5V

Електрохимично охарактеризиране. Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев, gal.rusev@iees.bas.bg

Потенциостат/галваностат

PA 21 – 2бр. 1990 г.

Максимален ток 5А

Максимално напрежение 5V

Електрохимично охарактеризиране.  Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев

gal.rusev@iees.bas.bg

Апаратура за измерване на йонна проводимост (потенциостат/галваностат)

PGSTAT204FRA32M, AutoLab

Различни материали при влажност 0-100% и темепература от 20 до 200°С.

 

Прецизно измерване и определяне на електронна и йонна проводимост на полимерни материали (напр. протон- и OH- проводящи мембрани за горивни клетки, покрития от електрон проводящи полимери, полимерни композити и др.), както и на диелектричните показатели на електроизолационни материали

ИП-БАН

доц. д-р Веселин Синигерски vsinigersky@gmail.com
 

Потенциостат

Bank Elektronik

10 А, 30 V, 100 mV/sec

Eлектрохимични измервания в стационарен и динамичен режим, отлагане на слоеве, електрохимичен синтез

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев  mganchev@gmail.com
 

Потенциостат-галваностат

PJT 30-2 ; Radiometer-Tacussel

Максимален ток 2А

IMT101 електрохимичен интерфейс за комуникация с PC


 

Извършване на електрохимични изследвания, отлагане на антикорозионни покрития, модифициране на електродни материали; тестове за корозионна устойчивост

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов  mitovmario@mail.bg

Галваностат/потенциостат

Metrohm Autolab, s.v. PGSTAT204

Сила на тока – до 0.4 A; разделителна способност - 0.0003 % .

Потенциал: от -10 V до 10 V; разделителна способност -  µV.

Електрохимични изследвания в режими на потенциостат, галваностат и циклична волтамперометрия

 

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков, yanpe@bas.bg

Електрохимична апаратура

WENKING POS2 – Германия

 

Максимално напрежение 2V

Максимален ток 1А

 

Електрохимично охарактеризиране. Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев, gal.rusev@iees.bas.bg

EASYTEST

оригинална тестова клетка за автономно изпитване на активните компоненти в горивни и електролизни клетки с твърд полимерен електролит, собствена разработка, 2008 г

Максимално напрежение 2V

Максимален ток 1А

Електрохимично охарактеризиране. Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев

gal.rusev@iees.bas.bg

Ротиращ дисков електрод

EG&G, USA, 2005 г.

 

Максимални обороти 9999

 

Електрохимично охарактеризиране.  Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев

gal.rusev@iees.bas.bg

Генератор на импулси

PA – 2бр., 1990 г.,

Максимален ток 5А

Максимално напрежение 5V

Сигнали: триъгълен, правоъгълен, синусоидален

Електрохимично охарактеризиране.  Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

 

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев gal.rusev@iees.bas.bg

Микропроцесорна система за фото електрохимични изследвания

„EVRON 27”

Максимален ток 5А

Максимално напрежение 5V

Електрохимично охарактеризиране 

Сигнали: триъгълен, правоъгълен, синусоидален

Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев,

gal.rusev@iees.bas.bg

20-канален дигитален мултиметър с мултиплексер

Keithley 2700; Tektronix

20 + 2 канала

Мултиплексер модел 7700; PCI-GPIB контролер за връзка с PC

Автоматично  измерване и запис на електрически характеристики

 

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,  mitovmario@mail.bg

Апаратура за дългосрочни изпитания на горивни и електролизни клетки

собствен дизайн

Максимално напрежение 12V

Максимален ток 10А

 

Охарактеризиране на ПЕМ компоненти (катализатор, носител МЕП)

ИЕЕС- БАН

гл. ас. д-р Галин Русев, gal.rusev@iees.bas.bg

 

Апаратура за тестване на модули и фотоелементи

 

 

Измерва волт-амперни харакатерстики на ФтВ модули и клетки

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев,  mganchev@gmail.com

Апаратура за охарактеризиране и анализ

Апаратура за микроструктурно охарактеризиране

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Апаратура и методика за измерване газова проницаемост на порести материали

Собствен дизайн

Дебит на работните газове (водород; въздух, кислород, азот, аргон и техни смеси): 10 - 140мл/мин.

Диаметър на изпитваните образци – до ф 45мм

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон

 

ИЕЕС-БАН

Гл. ас. д-р Благой Бурдин b.burdin@iees.bas.bg

Диференциален термичен анализатор

DTA -TG LabsysEvo 1600, SETARAM

 

 

Температурен работен интревал от стайна температура до 16000 C, възможност за работа в различни газови поток, възможност за вакуумиране на системата и контролирано охлаждане,

Приставки и друг интерфейс: Квадруполен мас-спектрометър Pfeiffer, под вакуум

 

In-situ регистриране на протичащи екзотермични и ендотермични реакции, определяне загубата на тегло и вида на отделящата се газова фаза по-предварително зададена маса Определяне на термични параметри на органични и неорганични вещества, установяване на фазови преходи, процеси на топене и разлагане и анализ на отделящата се газова фаза в процеса на нагряване

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова

egeorg@svr.igic.bas.bg

 

Прахов рентгенов дифрактометър Bruker D8 Advance с LynxEye детектор

Bruker D8 Advance

Генератор високо напрежение с мощност до 3KW, керамична рентгенова тръба с мощност 2,4 KW и Cu-анод. Гониометър е вертикален θ/θ. Системата включва набор от оптични компоненти на първичния и вторичния лъч, и система за въртене на пробата. Регистрацията на рентгеновата дифракционна картина се извършва с помощта на линеен твърдотелен детектор LynxEye. Дифрактометърът е доставен с DIFFRACplus и Topas - софтуерни пакети за събиране на  данни и анализ

Широк спектър от приложения - от рутинни качествен и количествен фазов анализ с помощта на ICDD PDF-2 (2009), през определяне размер на кристалити и микронапрежения до определяне на кристална структура. Качествен и количествен фазов анализ на поликристални прахообразни и синтеровани проби от неорганични и органични съединения, включително метали, сплави, керамика, композити, поликристални тънки филми и др.

 

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова

egeorg@svr.igic.bas.bg

Електронен микроскоп

JEM 200CX на JEOL

Увеличение от 10 до 100 000х. Разделителна способност 40Å (дава възможност да бъдат получени изображения с висока разделителна способност)

Изследване на морфологията и размера на частици и кристали

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев sasho.vassilev@iees.bas.bg

 

Трансмисионен електронен микроскоп

HR STEM JEOL JEM 2100

Ускоряващо напрежение 200 kV, максимална разделителна способност 0.23 nm между две точки и 0.14 nm в решетка, максимално увеличение до 1,5 млн. пъти за конвенционална и 2 млн. пъти за сканираща трансмисионна електронна микроскопия, с 5 основни режима на работа – светлополева и тъмнополева микроскопия, дифракция от избрана и от нано-размерна област и дифракция в сходящ сноп.

Локален метод изследване на структурата, морфологията, фазовия състав, дефекти като дислокации и други. За задълбочени изследвания на структурата на различни материали. Получаване на изображения в режим „висока резолюция“ (HRTEM), което позволява заснемане на атомната структура на пробата. Чрез електронна дифракция в селектирана област (SAED), се определя кристалната структура и типа вещество в дадена област от образеца. CCD камера GATAN Orius 832 SC1000 за запис на изображенията в цифров формат

Определяне на структурата, фазовия състав и повърхностната морфология на тънки слоеве, обемни и влакнести материали, прахови проби и др.

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова egeorg@svr.igic.bas.bg

Светлинен тринокулярен микроскоп

MAGNUM-T

3.2 мРх камера

Микроскопско наблюдение и фотографиране на бактерии и еукариоти

ПУ

доц. дбн Йолина Хубенова y.hubenova@iees.bas.bg

Апаратура за автоматично определяне на специфична повърхност и пори

Quantachrome (USA) NOVA 1200e

Обхват на стойности на специфична повърхност: 0, 1 m2/g до липса на известна горна граница

Обем на пори: Граница, която може да бъде открита > 0,0001 cm3/g

Размер на порите: 0,35 до> 400 nm

Възпроизводимост: < 2% (типично)

Адсорбенти: азот и много други газове.

Чувствителност: <1x 10-7 mol адсорбиран / десорбиран газ

Определяне на специфична повърхност по БЕТ

Пълна адсорбционна изотерма с разпределение на мезопори по размер

Бърз и възпроизводим анализ на специфична повърхност по метода на БЕТ и анализ на разпределението на порите. Използващ класическия метод с He-празен обем или патентована техника, която елиминира употребата на He. Предназначен за рутинни анализи, използващи N2 и течен N2, и има допълнителна гъвкавост при използване на различни газове (напр. Ar, CO2 , в среда от аргон и лед/вода) за по-специфични приложения в допълнение към стандартната работа с N2.

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова egeorg@svr.igic.bas.bg

Апаратура за БЕТ - анализ

 Живачна Порозиметрия

AutoPore 9200, MICROMETRICS

 

Определя обема на порите, разпределението им по размер,

порестост в %, обща повърхност на  порите, среден диаметър и скелетна плътност

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев

sasho.vassilev@iees.bas.bg

 

Капилярна Поточна Порометрия

Capillary FlowPorometer, PMI

 

Определя проницаемост, максимален и среден диаметър на порите и тяхното разпределение по размер основно на сепаратори и плоско-паралелни образци

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев sasho.vassilev@iees.bas.bg

Апаратура за БЕТ - анализ

Area Meter, Strolein – Германия

Специфична повърхност в обхвата от 0.1 до 1000 m2/g

Определяне на специфична повърхност

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев

sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгенов дифрактометър D8 ADVANCE ECO BRUKER AXS
D8 Advance ECO Bruker AXS

 

Фазов и структурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби). Възможности за извършване на голяма гама от  анализи, като качествена и количествена фазова идентификация, определяне на кристална структура, микро и остатъчни напрежения, както  и определяне на  ориентацията

ИП-БАН

доц. д-р Веселин Синигерски vsinigersky@gmail.com
 

Рентгенв дифрактометър Philips APD15

 

Рентгенофазово охарактеризиране на твърдофазни материали

ИЕЕС-БАН

проф. д-р Сашо Василев

sasho.vassilev@iees.bas.bg

Спектрометър за рентгенова фотоелектронна спектроскопия, AXIS SUPRA Kratos Analytical LTd

 

Монохроматични AlKα и AgLα рентгенови източници с енергия на фотоните 1486.6 eV и 2984.3 eV;

Ахроматични AlKα и МgКα рентгенови източници с енергия на фотоните 1486.6 eV и 1253.6 eV;

Система за неутрализация на зареждането на повърхността;

Почистване на повърхности с йонна бомбандировка (с Ar+ йони);

Профил по дълбочина;

Анализ под различни ъгли.

Софтуерна обработка на получените данни на ESCApe, Kratos Analitycal Ltd., Изчисляване на концентрациите на различните химични елементи и възможности за разлагане на регистрираните пикове на отделни компоненти.

Рентгеновата фотоелектронна спектроскопия (XPS) дава интегрална информация за количествения и качествен състав на повърхностните слоеве. Тя е недеструктивна широко използвана техника за анализ на повърхността на тънки филми, катализатори, полупроводници, диелектрични материали, сензори и др. Определяне на количествен и качествен състав на повърхностните слоеве на различни материали

 

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова

egeorg@svr.igic.bas.bg

Лиофилизатор

Alfa-Crist

Максимално количество на пробата/ите от 400-520 ml

Лиофилизиране предимно на течни проби до 520 ml на зареждане.

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова egeorg@svr.igic.bas.bg

Апаратура за физикохимично охарактеризиране

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Машина за физикомеханични изпитания на материали и наноматериали
INSTRON 3344

 

Капацитет:  50 kN

компресор модел Einhell, ръчна преса модел DVT NP K за изрязване на образци, нож (щанца) DVT NK K

 

Определяне на якостните характеристики на полимерни материали и наноматериали (нановлакнести материали, нетъкан текстил, гелове, тънки фолия и филми)

Определяне на якост на опън, на натиск и на огъване; модул на Юнг и модул на деформация; максимално удължение при скъсване; максимално напрежение (сила) при скъсване, както и да се построи зависимост напрежение-деформация и да се извърши статистически анализ на получените резултати

ИП-БАН

доц. д-р Веселин Синигерски, vsinigersky@gmail.com
 

 

Електронен парамагнитен резонансен спектрометър Bruker EMXplus EPR спектрометър

Облъчване с две честоти на електромагнитно лъчение, съответно за X-обхвата - 9.4GHz и за Q-обхвата - 35 GHz.

Стойностите на електромагнитното поле, взаимодействащо си с несдвоените електрони в пробата, са от 0 до 0.8 T за X обхвата и от 0.8 до 1.4 Т за Q  обхвата. Съществува възможност за усилване на електромагнитното поле до 1.7T

 

Недеструктивен метод за изследване на парамагнитни вещества под формата на прахови проби, монолитни образци, разтвори и др. Намира приложение в различни научни области като химия, физика, медицина, фармация, биохимия, геология, археология (включително датиране), както и определяне на качеството на храни и напитки, производство на стъкла и керамика и др.

Изследване на парамагнитни йони като манган, мед, кобалт, хром, желязо, никел, ванадий, платина и др.

Анализ на свободни радикали в твърдо и течно състояние

Изчисляване на концентрация на парамагнитни йони и радикали.

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова

egeorg@svr.igic.bas.bg

Спектрофотометър SHIMADZU UV 3600 – UV – VIS / NIR

Shimadz

400 – 2000 нм/ 2 нм, Интегрираща сфера

 

Измерване на оптичните характеристики на тънки слоеве. Снемане на оптични хакатеристики на тънки слоеве

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев,  mganchev@gmail.com
 

Инфрачервен спектрометър NICOLET IS5 FTIR- качествен и количествен състав, анализ на равновесието, механизма и кинетиката на протичане на реакциите

Thermo Fisher Scientific

 

Възможностите за качествен и количествен анализ, а също така използването на in situ позволяват анализ на равновесието и на механизма, и на кинетиката на протичане на реакциите. Спектрометъра Nicolet iS5 позволява регистриране на трансмисионни инфрачервени спектри на твърди проби в таблетки от KBr при стайна температура. Спектрите се регистрират в спектралната област 4000 – 400 cm-1. Могат да се изследват прахообразни вещества: оксиди, зеолити, метал-органични структури (MOF), стъкла, адсорбенти, катализатори.

Отлична производителност, компактност, терморегулираният диоден лазер осигурява продължителен период на работа, достъпните от потребителя части намаляват разходите за обслужване.

Кювета със специална конструкция директно свързана към вакуумно-адсорбционна апаратура позволява изследване на таблетки от чисто вещество, както при стайна температура, така и при -197°C и може да се използва за изучаване на взаимодействия, протичащи на повърхността на твърди вещества в атмосфера от различни газове.

Регистриране на ИЧ спектри на прахообразни вещества в таблетки от KBr, определяне на повърхностна киселинност чрез ниско-температурна адсорбция на CO върху таблетки от прахообразни чисти вещества.

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова, egeorg@svr.igic.bas.bg

Апаратура за измерване на електричната проводимост на материали в широк температурен интервал MMR система

Model H-50; K-20; D2523; K-20 Temp. Controller Software; Low Temp. Hall System Dewar; M-25 Benchtop Permanent Magnet - всички с производител MMR technologies

 

Измерване на съпротивлението и ефекта на Хол на проби в голям температурен интервал. Системата използва метода на Ван дер Пау за измерване на съпротивлението и кофициента на Хол.  Измерване на съпротивлението и електричната проводимост при различни температури на широка гама от твърди образц

Температурен интревал на работа: 70 K до 730 K

H-50 интрефейс с MMR нискотемпературен Дюар

H-50 интерфейс с MMR програмируем температурен контролер

H-50 интрефейс с MMR електромагнит

Хол магнетометър включен в системата

Софтуер позволяващ всички измервания

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова, egeorg@svr.igic.bas.bg

 

ИЧ-спекттрофотометър, Specord 75 R, Carl Zeiss Jena – 2 броя

Работи в безводна среда

Анализ на ИЧ-спектри, количествени и качествени определяния

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков yanpe@bas.bg

Лабораторен ферментатор

Bioflo, New Brunswick, Inc.

Обем 500 мл;  до 1000  об./мин, до 1 л/ч. подаване на въздух

Анализатор на разтворен кислород, рН измерване

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков, yanpe@bas.bg

Лабораторен ферментатор

Sartorius

Обем 1000 мл

Анализатор на разтворен кислород, рН измерване

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков, yanpe@bas.bg

Апаратура за аналитично (количествено и качествено) охарактеризиране

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Апарат за термогравиметричен анализ TGA-4000 Perkin Elmer

Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скорост от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа

Определя загубата на маса от проба като функция на температурата или времето при нагряване или отгряване

ИП-БАН

доц. д-р Веселин Синигерски vsinigersky@gmail.com
 

Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) Prodigy 7 ICP-OES, Teledyne Leemans Labs

Фокусно разстояние-500 mm

Дисперсия-0.1 mm/nm @200 nm

Оптична резолюция- 0.007 nm @200 nm

Пикселна  резолюция-0.0015 nm @200 nm

Решетка-52.91 g/mm, 58 x 108 mm

Ъгъл на пламъка-63.02°

Призма-8°, топен кварц

Пълен Спектрален обхват-165-1100 nm.

Подходящ е за карбиодообразуващи елементи. Методът е с динамичен обхват няколко порядъка, но с множество спектрални пречения.

Анализ на множество метални йони (многоелементен анализ) в разтвор.

Количествено определяне на изключително голям брой метали с много ниска концентрация в различни проби във вид на разтвор. Компактен оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, работещ с 40 MHz радиочестотен генератор, полихроматор тип echelle с висока резолюция и твърдотелен CMOS детектор.

 

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова

egeorg@svr.igic.bas.bg

Мултифункционален спектрофотометър SOLAAR MKII-M5

Thermoelectron Co.

 

Определяне на наличие и концентрация на метални йони в разтвор: Пламъковата атомноабсорбционна спектроскопия е бърз и надежден метод за определяне на концентрацията на метални йони в течни или разтворени проби.

Едноелементен анализ на метални йони в разтвор, динамичен обхват два порядъка, неподходящ за карбидообразуващи елементи, малко спектрални пречения.

Анализ на единични метални йони в разтвор (използваните стандарти са за един елемент).

ИОНХ-БАН

доц. д-р Ели Григорова egeorg@svr.igic.bas.bg

Инфрачервен спектрофотометър  с фурие трансформация,

FT IR Bruker Vektor 22

 

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

 

ИП-БАН

доц. д-р Веселин Синигерски

vsinigersky@gmail.com
 

Система за високо-ефективна течна хроматография (HPLC), YL Instruments, 6300

Температура от 4 до 90оС. Четири канален.

UV-детектор

 

Система за анализи на течни проби, от микро-количества

Количествени анализи на класове органични съединения. Анализи на въглехидрати, органични киселини, алкохоли и пр.

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков yanpe@bas.bg,
 

Газ-хроматограф

6500, YL Instruments

 

Система за анализи на течни и газови проби, от микро-количества

Анализи на алкохоли, въглеводороди, халоген-съдържащи органични съединения.

Ауто семплер; температурно програмируем инжектор; пламъчно-йомизационен детектор;

Количествени анализи на класове органични съединения

ИИХ – БАН

проф. д-р Драгомир Янков yanpe@bas.bg

Специализирана комплексна апаратура

Наименование  на апаратурата/изследването;

марка/фирма производител;

година на производство

Технически характеристики

Предназначение

 

 

Местоположение

(Институт)

Лице за контакти

Автономна система за генериране и съхранение на водород, PV панели – NeMo_P200_1008; Heckert Solar, ПЕМ електролизьор – NMH2 – 1000; Heliocentris

Система за управление на енергийните потоци (power management system) – изходно напрежение 24VDC и 220VAC, макс. мощност 700W

Контейнери за съхранение на водород – технология La, Ce, Ni

Автономна демонстрационна система за превръщане на слънчевата енергия във водород, съхранение на водорода при ниско налягане и последващото му превръщане в ел. енергия

ЮЗУ

проф. д-р Марио Митов,

mitovmario@mail.bg
 

Зарядна станция за генериране на електрическа енергия чрез пем горивен елемент

Elhc350; Еlfon Ltd

PEM горивен елемент, макс. мощност 300W

 

Генериране на електрическа енергия чрез ПЕМ горивен елемент

 

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев

mganchev@gmail.com
 

Kомплексна апаратура за импулсна електролиза (мощен токоизправител, импулсен генератор, цифров осцилоскоп и високоомен 51/2 мултиметър, data precision, електра, tektronix

 

14.4 A/100 V, импулси до 100 kHz, правоъгълни

 

Високочестотна високоамплитудна импулсна електролиза

Стационарни и нестационарни правотокови и променливотокови електрохимични измервания за характеризиране на електродни материали и електрохимични процеси, импулсна електролиза на водни разтвори, стационарни и нестационарни фотоелектрохимични измервания

ХТМУ

проф. дхн Мартин Божинов. martin@uctm.edu
 

 

Фотоволтаичен генератор

ЦЛ СЕНЕИ - БАН

 

Произвежда електрическа енергия от слънчева радиация

10 kW

ЦЛ СЕНЕИ-БАН

доц. д-р Максим Ганчев,  mganchev@gmail.com

Пилотна инсталация за добиване на биогаз

прототип, единичен ексемпляр

Обем 270 л. Термостатиране на мезофилен режим. Съхраняване и анализ на добивания биогаз, притавки: газ-анализатор, газ-холдер

Получаване на биогаз от разнообразни суровини

ИИХ – БА

проф. д-р Драгомир Янков yanpe@bas.bg

Обща стойност на наличното оборудване: 5 244 372 лв.