Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Проекти

Проекти

Прозрачни оксидни тънки слоеве за перовскитни фотоелементи

Период
2020 - 2023
Финансираща организация
Българска Академия на Науките
Описание на проекта

В този проект се предвиждат изследвания за разработка на процес за получаване на тънки слоеве от оксиди на преходните метали (MoO3-x, WO3-x, SnO2, NiOx и др.п.) и характеризиране на техните оптични, структурни и електрични свойства, както са получени и след различни термообработки в различна работна атмосфера.  

Резултати от проекта

.

Партньори по проекта

ЦЛ СЕНЕИ - БАН
Египетска Академия за Научни Изследвания и Технологии 

„European MIC Network – New paths for science, sustainability and standards“ (Euro-MIC)

Период
2020 - 2025
Финансираща организация
COST, Хоризонт 2020 на Европейския съюз
Описание на проекта

Микробиологично повлияната корозия (MIC) включва всички видове разграждане на материали, причинени или повлияни от микроорганизми. Могат да бъдат засегнати широк спектър от материали, включително метал, пластмаса, бетон и др. Предотвратяването и контролът на MIC представлява голямо предизвикателство, тъй като са необходими познания в множество технически и научни дисциплини и промишлени дейности, за да се определят основните причини и да се разработят екологични мерки за саниране и смекчаване - от материалознание, технологична химия, микробиология, биохимия, инженерство за корозия и управление на целостта.

Основно предизвикателство, което възпрепятства напредъка в изследванията и контрола на MIC, е липсата на плавно и синергично сътрудничество / комуникация между материалисти, корозионни инженери, микробиолози, химици и мениджъри на почтеността (оператори на инсталации / инфраструктура), както и недостатъчното взаимодействие между академичните среди и индустрията. Основната цел на това COST действие е да се създаде обща MIC мрежа в Европа (Euro-MIC), в сътрудничество с други неевропейски експерти по MIC, като се съберат различните заинтересовани страни, като по този начин се зарежда изследователската област на MIC с цел постигане на повече устойчиви, безопасни и надеждни практики за управление на MIC и поддържане на целостта на инфраструктурата.

Резултати от проекта

.

Партньори по проекта

В COST акцията в проектa участват 90 души от 33 различни институции от цял свят.

Базова организация - Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM), Германия;

 ИЕЕС, ЮЗУ – участници в акцията.