Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Проекти

Проекти

Анион-проводящи материали на основа полибензимидазоли и N-дотирани въглеродни материали (ACN Mat 2020)

Период
2020 - 2021
Финансираща организация
Съвместен научно-изследователски проект между ф-ма Syngaschem BV, със седалище Холандския институт за фундаментални изследвания в областта на енергетиката (DIFFER) в кампуса на ТУ - Айндховен, кралство Нидерландия и Институт по полимери – Българска а
Описание на проекта

Проектът “ACN Mat 2020” се явява естествено продължение на започнатото от 2018 година ползотворно  сътрудничество с холандските партньори, целящо продължаване и доразвиване на изследванията по полибензимидазол базираните анион-проводящи мембрани и алкален байндер като нов момент в научно-изследователския план е започването на изследвания по възможния  синтез и охарактеризирането на нови азот-дотирани хибридни въглеродни материали и на въглеродни материали с нанесени сребърни наночастици с потенциално приложение като електрокаталитични материали за водна електролиза и субстрати за изработване на газ-дифузионни електроди. В основата на тези изследвания е провеждането на пиролитично овъгляване на полибензимидазоли и нанокомпозити на тяхна основа в контролирана инертна среда с вариране на температурата и времето на пиролиза.

Резултати от проекта

.

Партньори по проекта

Директор на Syngaschem: проф. д-р Ханс Нимантцвердриет

Ръководител на научния екип от ИП-БАН: доц. д-р Христо П. Пенчев

Анион-проводящи материали на основа полибензимидазоли (AC Mat)

Период
2020 - 2021
Финансираща организация
Съвместен научно-изследователски проект между ф-ма Syngaschem BV, със седалище Холандския институт за фундаментални изследвания в областта на енергетиката (DIFFER) в кампуса на ТУ - Айндховен, кралство Нидерландия и Институт по полимери – Българска а
Описание на проекта

Проектът "АcMat" има за предмет стартиране на фундаментални изследвания в областта на приложението на нови анион-проводящи твърди полимерни мембрани и алкални полимер-солватиращи свързващи разтвори на основа ПБИ при реализирането на различни електрохимични процеси, целящи соларно-опосредственото производството на горива. Първоначалните изследвания включват изследване на полуреакциите на образуване на кислород и на водород както и  изследване и сравняване ефективността на киселата и алкална ПЕМ-опосредствена алкохолиза (метанол, етанол, пропанол), както и на възможни приложения при електрохимичната редукция на CO2.

Резултати от проекта

.

Партньори по проекта

Директор на Syngaschem: Проф. д-р Ханс Нимантцвердриет; старши изследовател: д-р Фотеини Сапунджи

Ръководител на научния екип от ИП-БАН: доц. д-р Христо П. Пенчев