Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Услуги

Информация за услугите, които НИ СЕВЕ предоставя и условия за достъп

Общи условия

НИ СЕВЕ е инфраструктура, отворена за външни потребители от промишлеността, академичните среди, бизнеса, институции и физически лица от България и чужбина. На този етап от изграждането си, тя предоставя следните услуги, които се извършват в двете интегрирани лаборатории Изследване и тестване на батерийни енергийни складове и Водородна енергетика с ВЕИ: (i) стандартни сервизни и експертни услуги, (ii) комплексни услуги - проектни разработки, които могат да комбинират различни стандартни услуги в рамките на съответното проектно предложение, (iii) консултации и обучение.

НИ СЕВЕ предлага свободен достъп до 84 апарата, на които се извършват услуги, групирани в двете основни направления:

 • Изследване и тестване на батерии
 • Горивни клетки и водород-получаване/съхранение

Поради по-широкия спектър от обекти със специфични зони на приложение, направление „Горивни клетки и водород-получаване/съхранение“ е разделено допълнително на:

 • PEM горивни клетки / електролизьори
 • SOFS горивни клетки / електролизьори
 • BIO горивни клетки / електролизьори
 • ДРУГИ методи за производство/съхранение

За всяко направление и под-направление потребителят може да избира между:

 • Изготвяне
 • Тестване
 • Охарактеризиране

Постъпилите заявки за "Комплексни услуги" се разглеждат и приемат от комисия в състав:

Председател: доц. д-р Ели Григорова

Членове:

1. проф. Бранимир Банов

2. доц. Максим Ганчев

Видове заявки

1. Стандартни – заявяват се стандартни услуги или серия от услуги;

2. Комплексни - проектно предложение.

Процедури за достъп

Достъпът до апаратурата (апаратурите) на които се извършват услугите се осъществява след попълване на Заявка, по която се определя видът услуга.

Единичните заявки се изпращат по електронен път до съответния отговорник на лабораторията/лабораториите, където ще бъде извършена услугата. В срок до 5 работни дни заявителят получава отговор за възможностите за поемане на услугата, срокове и др.

Комплексните заявки се изпращат до Председателя на специализирания съвет към ИС, който в срок до 10 работни дни разглежда предложението, взима решение за изпълнението му и изпраща имейл на заявителя съдържащ: електронна поща на контактното лице за по-нататъшно договаряне по изпълнение на услугата и условията (финансови, времеви и др.) за изпълнението й. При съгласие от страна за заявителя, се сключва договор между двете страни (потребител и екип на НИСЕВЕ)

Видове потребители

Външни потребители: Условията и стойността на заплащане се уточняват след одобрение на подадената заявка. В случаите, когато услугата е комплексна (т.е. проектно предложение) се сключва финансов договор.

Вътрешни потребители (членове на НИ СЕВЕ): те заплащат само консумативите за извършените анализи и сервизни услуги.

Потребителите трябва ясно да обявят и посочат приноса на НИ СЕВЕ при всяко представяне или използване на получените данни в резултат на изследване, проведено в рамките на НИ СЕВЕ (например в публикации, доклади, постери, патенти, и т.н) посредством следната благодарност:

Това изследване е (частично) реализирано с подкрепата на Министерство на образованието и науката - Национална пътна карта за научни инфраструктури (2017-2023 г.) по Договор № ДО1-160/28.08.2018г. „Научноизследователска инфраструктура СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“

В случай, че Потребителите не желаят резултатите да бъдат оповестявани публично (и/или са патентовани), услугите ще бъдат обект на строга поверителност и ще бъдат достъпни само за съответния отговорник на лаборатория/апаратура.

 • Всички раздели на формуляра Заявка трябва да бъдат попълнени.
 • Моля, проверете подробното описание на апаратурата на уебсайта на НИ СЕВЕ. Отбележете заявените апаратури/инсталации на формуляра Заявка .
 • Заявките ще бъдат изпращани на отговорниците/експертите на тези апаратури и други подобни инсталации с идентични възможности. В рамките на 24 часа ще получите автоматично потвърждение за изпращане на Заявката.
 • Силно препоръчваме да се свържете с отговорниците на лабораториите преди подаване на предложението. Те ще оказват техническа помощ при планиране и предварителна подготовка на заявените експерименти.

 

Данни за контакт на експертите са дадени на съответната уеб страница.