Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Лаборатории

Лаборатории

Наличната разпределена инфраструктура, с която всеки един от партньорите влиза в НИ СЕВЕ е структурирана в 2 тематични лаборатории, интегрирани на базата на 11 действащи партньорски лаборатории. Част от тематичните лаборатории също имат дистрибутирана структура в рамките на партньорската организация, т.е. обединението е на принципа на апаратурната приложимост и експертиза на персонала, а не на локацията и принадлежността към дадена структурна единица на базовата организация. Този подход въвежда принципа на дефрагментация и повишава изследователския потенциал, експертизата и материалната база, създавайки условия за бързо формиране на гъвкави качествени научни екипи.

В рамките на проекта предстои частична модернизация и разширяване на тематичните лаборатории с оглед повишаване на капацитета им за поемане на потребители – вътрешни (членове на Инфраструктурата и техни партньори) и външни (национална и международна индустрия, научни структури и др.), и в. т.ч. дигитализиране, което елиминира неудобството на географското разпределение на НИ СЕВЕ и улеснява използването й от външни и/или отдалечени потребители.