Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Лаборатории

Лаборатории

Инфраструктурата се изгражда на два етапа:

Етап 1 (2019-2021 г): изграждане на Модул 1. Наличната разпределена инфраструктура, с която всеки един от партньорите влиза в НИ СЕВЕ е структурирана в 2 тематични лаборатории, интегрирани на базата на 11 действащи партньорски лаборатории. Част от тематичните лаборатории също имат дистрибутирана структура в рамките на партньорската организация, т.е. обединението е на принципа на апаратурната приложимост и експертиза на персонала, а не на локацията и принадлежността към дадена структурна единица на базовата организация. Този подход въвежда принципа на дефрагментация и повишава изследователския потенциал, експертизата и материалната база, създавайки условия за бързо формиране на гъвкави качествени научни екипи. Инфраструктурата в Модул 1 е предназначена да обслужва разработки с ниво на технологична готовност (НТГ) 1-3.

В рамките на проекта е извършена частична модернизация и разширяване на тематичните лаборатории с оглед повишаване на капацитета им за поемане на потребители –вътрешни (членове на Инфраструктурата и техни партньори) и външни (национална и международна индустрия, научни структури и др.), и в. т.ч. дигитализиране, което елиминира неудобството на географското разпределение на НИ СЕВЕ и улеснява използването ѝ от външни и/или отдалечени потребители.

Ръководител на Модул 1 е доц д-р Ели Григорова.  Тя е доцент в Институт по обща и неорганична химия - БАН (ИОНХ-БАН). Провежда изследвания в областта на метали и интерметалиди за съхранение на водород. Научните ѝ интереси включват още интерметалиди подходящи за аноди в NiMH батерии, както и механохимичен синтез на сплави.

Етап 2 (2021-2023 г.): изграждане на Модул 2. Изграждане на експериментална база за разработване на демонстрационни проекти съвместно с индустрията (разработки с НТГ над 4.) В ход е изграждането на две експериментални платформи, които не са предвидени в други национални инфраструктурни проекти:

  • Разработване на технология за нова генерация алкални батерии съвместно с българска индустрия и внедряването им в производство. Разработките на цинк-базирани батерии като алтернатива на литиевите батерии са перспективни поради наличието на цинк като суровина и по-високата му цена в батерии, отколкото като метал.
  • Впръскване на водород в газопреносната мрежа: Експлоатиране на разработена портативна станция за демонстрация на впръскване на зелен водород в газопреносната мрежа; разработване на технология; развитие на нормативна база.

Ръководител на Модул 2 е д-р Благой Бурдин. Той е доцент в Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС), БАН. Научно-изследователската му дейност е в областта на водородната електромобилност, като комбинира познания и експертиза за батерийните електрически превозни средства и тези на моторните превозни средства с двигател с вътрешно горене. Защитил докторат в катедра Транспортно машиностроене на Техническия университет в София, д-р Бурдин беше ръководител на екипа, който проектира първия български автомобил с водородни горивни клетки и взе втория място в Shell Eco Marathon 2011. Притежава знания и умения за конструиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно изследователска апаратура и съоръжения, както и извършване на специализирани експерименти в лабораторни условия.