Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Извършени услуги

Извършени услуги

Извършени услуги

Стандартни услуги

Номер на заявка, дата

Дата на предаване на резултата

Заявител

Интегрирана лаборатория, в която е извършена услугата

Кратко описание

Резултат

 

Доклад анализ

Сурови данни във формат на апарата

Обрабо-тени данни

0001С140119

23.01.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складовe

Охарактеризиран:

Охарактеризиране на проводими керамиики чрез XRD

 

да

да

0002С020219

05.03.2019

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Изготвяне и охарактеризиране: Изготвяне и  XRD- охарактеризиране на полимерни мембрани за електролиза на вода

 

да

да

0002С200319

13.04.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране: Охарактеризиране на графитови електроди, модифицирани с метални оксиди, чрез SEM и XRD

 

 

да

0003С280319

13.02.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране: XRD изследване на тънки слоеве меден бромид отложени чрез термично вакуумно изпарение 

 

 

да

0004С080419

13.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Тестване:  Провеждане на електрохимични импедансни измервания на йон-проводяши аморфни оксидни образци

 

 

да

0005С120419

03.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране: SEM охарактеризиране на микробиален биофилм върху електроди от въглероден плат, получени при различни потенциали

да

 

да

0006С180419

28.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Охарактеризиране: SEM и XRD охарактеризиране на бифункционален катализатор с наноразмерен никел получен чрез in situ редукция на никелови соли

 

да

да

0007С210419

16.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Изготвяне: Изготвяне на 3 бр мембрани – p-PBI, дотиран с 50%-на калиева основа

 

да

 

0008С090519

21.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране: XRD изследване на тънки слоеве меден бромид отложени чрез термично вакуумно изпарение

 

да

да

0009С130519

08.06.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране:  SEM и XRD охарактеризиране на 10 образци

 

 

да

0010С150519

21.05.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Охарактеризиране:  измерване на ъгъла на омокряне

 

 

да

0011С200519

11.06.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране: (XPS на три проби Ir/Ebonex

 

 

да

0012С270519

03.08.2019

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Изготвяне, тестване и Охарактеризиране: Синтез и изследване на перспективни високо волтови високо капацитвни катодни електродни материали от типа NMC LiNixMnyCozO2 където x+y+z =1

да

 

да

0013С020619

13.07.19

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране:  SEM и XRD охарактеризиране на графитови електроди, модифицирани с метални оксиди,

 

 

Да

0014С110619

13.07.19

Участник/ партньор на НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове, Водородна енергетика с ВЕИ

Тестване, охарактеризиране: I/V и   EDS изследване на бифункционален катализатор с наноразмерен никел получен чрез in situ редукция на никелови соли

 

да

да

0015С250719

14.08.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Изгорвяне: Култивиране на екзоелектрогенен бактериален щам при стриктно анаеробни условия

 

да

 

0016С210719

05.08.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ

Охарактеризиране:  XRD  на BaTiO3, получен по зол-гел

 

да

Да

0017С250719

15.08.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ (биотехнологии)

Охарактеризиране: Идентификация на бутанол, млечна киселина и монозахариди – глюкоза, фруктоза чрез високо-ефективна течна хроматография

 

да

 

0018С050819

09.09.19

 

Външна организация

Водородна енергетика с ВЕИ (биотехнологии)

Охарактеризиране: Количествено определяне на млечна киселина и монозахариди – глюкоза, реагиращи в анодното пространство на микробна горивна клетка чрез течна хроматография

 

да

 

0019С190819

09.09.19

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ (биотехнологии)

Охарактеризиране:  Количествен анализ на проби за мравчена киселина от експерименти за електрохимична редукция на въглероден диоксид в горивна клетка чрез течна хроматография

 

да

 

0020С250819

 

Участник в НИ СЕВЕ

Водородна енергетика с ВЕИ (биотехнологии)

Охарактеризиране:  Качествен и количествен анализ на проби за нисши мастни киселини и бутанол от ферментационни процесия течна хроматографи)

 

да

 

0021С250819

12.09.2019 г.

Участник в НИ СЕВЕ

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Охарактеризиране: Изследване на анодирани Mo и Тi пластини посредством рентгенова фотоелектронна спектроскопия

 

да

 

Комплексни услуги

Номер на заявка, дата

Дата на предаване на резултата

Заявител

Интегрирана лаборатория, в която е извършена услугата

Какво включва услугата

Резултат

 

Доклад анализ

Сурови данни във формат на апарата

Обрабо- тени данни

0001К140119

23.02.19

Участник в НИ СЕВЕ 

Изследване и тестване на батерийни енергийни складовe

Тестване и охарактеризиране:

Изследване на нанокомпозитни метални прахове като възможни електродни материали (анодни и катодни) за литиево йонни батерии

да

 

да

0002К010219

10.04.2019

Участник в НИ СЕВЕ 

Водородна енергетика с ВЕИ

Изготвяне, тестване:

Изготвяне и тестване на микробиални горивни елементи с помощта на хроноамперометрия, CVA, EIS

да

 

да

0003К180219

25.03.2019

Участник в НИ СЕВЕ 

Водородна енергетика с ВЕИ

Тестване:  Електрохимично охарактеризиране на микробиална култура D.vulgaris при използване на модихфицирани електроди

да

 

да

0004К210219

18.04.2019

Участник в НИ СЕВЕ 

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Охарактеризиране: (XPS и BET охарактеризиране на активни въглени за суперкондензатори, ex-situ анализи

да

 

да

0005К190319

01.06.2019

Участник / партньор на НИ СЕВЕ 

Водородна енергетика с ВЕИ

Изготвяне, тестване, охарактеризиране:  Развитие на сдвоена редокс активна мрежа в калциев алгинатен полимер за имобилизиране на Pseudomonas putida 1046 върху електродна повърхност

да

 

да

0006К010419

11.05.2019

Участник / партньор на НИ СЕВЕ 

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Тестване: Волт-амперно охарактеризиране на въглерод-базирани газодифузионни електроди с различни катализатори

да

 

 

0007К190319

27.06.2019

Участник в НИ СЕВЕ 

Водородна енергетика с ВЕИ

Изготвяне, тестване, охарактеризиране: Развитие на сдвоена редокс активна мрежа в калциев алгинатен полимер за имобилизиране на Pseudomonas putida 1046 върху електродна повърхност

да

 

Да

0008К010719

07.08.2019

Участник в НИ СЕВЕ 

Водородна енергетика с ВЕИ

Тестване и  охарактеризиране на аноди за твърдооксидни горивни клетки: Импедансен анализ;  Газова проницаемост в H2, N2 и смес от H2 + N2

да

 

да

0009К230719

27.08.2019

Участник / партньор на НИ СЕВЕ 

Изследване и тестване на батерийни енергийни складове

Тестване: Импедансно изследване каталитичната активност на въглерод-базирани газодифузионни електроди за презареждаеми цинк-въздух клетки

да

 

...