Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Горивни клетки и водород

Горивни клетки и водород - получаване/съхранение

Стандартни услуги

PEM горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на МЕА с комерсиални катализатори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с въглероден слой

30лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с невъглероден под слой

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на МЕА

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,

gal.rusev@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Охарактеризиране на катализатор в течна три електродна клетка

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на каталитичен носител

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Провеждане на серия тестове за охарактеризиране на катализатор за анодната респективно катодна реакция при водните електролизьори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на МЕА за водна електролиза

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризира не на МЕА за горивен елемент

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Определяне на свойствата при опън по ISO - включващи модул на еластичност, удължение при скъсване и якост на опън при скъсване 

120лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на свойствата при огъване по ISO 178 – якост на огъване и модул на огъване

150лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на якост на удар

85 лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Изработване на една серия пробни тела

180 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

 

SOFC горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на симетрични полу клетки на база протон проводящи електролити

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Изготвяне на цели клетки на база протон проводящи електролити

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Eлектрохимични импедансни измервания на обекти при стайна температура: до 3 спектъра на работна точка;   работна среда въздух/ кислород/ азот;  първичен анализ – импедансни спектри на проведените измервания;

26 лева/ час*

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

*Подготовка и измерване мин. 4 работни часа.

 

 

Волт-амперни характеристики на горивни клетки

10 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на горивни клетки в комбинация с импедансни измервания

30 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

BIO горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Модифициране на електродни материали чрез отлагане на моно-, би- и триметални композити (напр. Ni, NiFe, NiFeCo, PdAu и др.)

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Проектиране и изработване на електрохимични клетки с различен дизайн и конструкция, в т.ч. горивни клетки и електролизьори

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Тестове за корозионна устойчивост на електродни материали в различни среди (кисели, алкални и неутрални); определяне на корозионен потенциал и корозионен ток, изчисляване на скорост на корозия

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Галваностатични тестове на единични електроди и комерсиални клетки при различни токови натоварвания (от 1 nA до 30 mA)

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на линейни волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на циклични волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на диференциално-импулсни волтамперограми със скорости на разгъване на потенциала от 0.1 mV/s до 100 mV/s и време на импулса от 10 ms до 300 ms

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане и обработване на електрохимични импедансни спектри на единични електроди и двуелектродни електрохимични системи

50лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Количествено определяне съдържанието на тежки метали (Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Pb, Hg и др.) във водни разтвори, вкл. питейни и отпадни води

15 лв./елемент

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Пробоподготовка за анализ на тежки метали в комплексни матрици (почви, седименти и др.)

25 лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на специфични ензимни активности в биологични проби

35 лв./ензим

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне редокс активност на багрила

25лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на UV-Vis-NIR спектри на багрила

15лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Получаване на водород чрез импулсна и фотоелектролиза

Услуга

Цена

Отговорник:

Снемане на линейни и циклични волтамограми, хроноамперометрични и потенциометрични криви на електрокатализатори (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V)

60 лв. /час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на характеристики на електрокатализатори в импулсен режим (честота 0.005-10 kHz, базово напрежение 0-100 V, базов ток 0-14.4 А, наситеност на импулса 0-100%)

60 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на линейни и циклични фотоволтаммограми, криви фототок-време в галваностатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V, честота на модулация 0.005-3 kHz, спектрален обхват 200-800 nm, мощност на светлинния източник 100-250 W)

80 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

 

Получаване и съхранение на водород от ВЕИ

Услуга

Цена

Отговорник:

Отлагане на тънки слоеве от разтвори (Spin coating) - Скорост на ротиране до 6000 мин-1 - 10 Програми с по 10 стъпки за промяна скорост и времетраене на ротиране

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Отлагане чрез изпаряване на тънки слоеве - Вакуумна апаратура за нанасяне на тънки слоеве чрез изпарение - 180 A, два източника

60 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Eлектрохимични измервания в стационарен и динамичен режим, отлагане на слоеве, електрохимичен синтез, Волт-амперни характеристики на тънкослойни структури

80 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Снемане на оптични хакатеристики на тънки слоеве - Спектрофотометър Shimadzu UV 3600 – UV – VIS / NIR400 – 2000 нм/ 2 нм, Интегрираща сфера

100 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Фотоволтаичен генератор (10 kVA) за производство на електрическа енергия от слънчева радиация

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Tестване на модули и фотоелементи -  снемане на волт-амперни харакатерстики на ФтВ модули и клетки, сезонни и дневни фактори на натоварване и др.п

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Комплексни услуги по синтез и охарактеризиране на тънкослойни материали

по договаряне

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

 

Получаване и съхранение на водород в контейнери

Услуга

Цена

Отговорник:

Получаване и съхранение на водород в контейнери при ниско налягане (10-12 атм) под формата на метален хидрид

50лв./бр. 

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

 
 

Комплексни услуги

 • Изготвяне на катион- и анион проводящи мембрани на основата на полибензимидазол (PBI) за горивни клетки и електролизьори

 

Протон (Н +) проводящи мембрани:

 • Ниско- /средно температурни мембрани - работна температура до 120 °C:

PBI мембрани, съдържащи имобилизирани фосфонови и/ или  сулфонови групи;
Протонна проводимост при относителна влажност 100% - до 80 mS.cm-1.

 • Високо температурни мембрани - работна температура до 180 °C:
  √ PBI мембрани, дотирани с фосфорна киселина (ФК), с подобрени механичните свойства и протонна проводимост:

• Омрежен m-PBI, p-PBI и AB-PBI;
• Композитни мембрани, съдържащи неорганични пълнители (монтморилонит, графен оксид или активен въглен)

√ Протонна проводимост при относителна влажност  5-20%   от 120 до 450  mS.cm-1.

Анион (ОН-) проводящи мембрани – PBI, дотиран с КОН:

• Мембраните от омрежен m-PBI, p-PBI и AB-PBI;
• Композитни мембрани от m-PBI, p-PBI и AB-PBI, съдържащ неорганичен пълнител монтморилонит.

√ Работна температура до 110 оС, относителна влажност 50-100%, йонна проводимост от 100 до 1200 mS.cm-1.

Отговорник: доц. д-р Веселин Синигерски; vsinigersky@gmail.com

 • Комплексни услуги по синтез:
 • Синтез на неорганични материали със зададени състав и  структура по различни  методи и използване на различни техники на високотемпературен и химичен („мокър“) синтез
 • Отлагане на тънки филми от неорганични и хибридни материали върху носители от различен материал и вид (твърди и  гъвкави) и охарактеризиране на получените слоеве – цена по договаряне;

Отговорник: проф. Тамара Петкова, tpetkova@iees.bas.bg

 • Синтез охарактеризиране на тънкослойни материали - химични методи (от разтвори по метода spin-coating, електрохимичен синтез); физични методи (вакуумно изпарение).

Отговорник: доц. д-р Максим Ганчев; mganchev@gmail.com

 • Характеризиране експлоатационните свойства на каталитични материали за получаване на водород чрез електрохимични методи – галваностатичен, потенциостатичен, линейна и циклична волтамметрия, електрохимична импедансна спектроскопия в галваностатичен и потенциостатичен режим:
 • Тестване на импулсни методи за получаване на водород в моделни клетки и малки стекове (вид на импулса, наситеност, честота на импулса, ефективно напрежение и ток на импулса)
 • Характеризиране експлоатационните свойства на фотокатализатори за получаване на водород чрез фотоелектрохимични методи – зависимости фототок-време в потенциостатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим, линейна и циклична фотоволтамметрия и спектроскопия на фототока / фотопотенциала
 •  Електрохимичен синтез на катализатори и фотокатализатори за получаване на водород на основата на подредени системи от нанопори и нанотръби на оксиди на вентилни метали (Ti, Al, W, Nb, Zr, Mo и техни сплави)

Отговорник: проф. дхн Мартин Божинов, martin@uctm.edu

 • Комплексно охарактеризиране и тестване на материали, компоненти, електролизьори и горивни клетки (в т.ч. микробиологични електролизьори и горивни клетки)
 • Комплексни електрохимични изпитания на електродни материали чрез различни техники (линейна волтамперометрия, циклична волтамперометрия, диференциална импулсна волтамперометрия, хроноамперометрия, хроноволтаметрия, електрохимична импедансна спектроскопия и др.)
 • Комплексни изпитания на горивни клетки и електролизьори, в т.ч. биоелектрохимични изследвания на микробиални горивни клетки и микробиални електролизни клетки.
 • Характеризиране експлоатационните свойства на каталитични материали за получаване на водород чрез електрохимични методи – галваностатичен, потенциостатичен, линейна и циклична волтамметрия, електрохимична импедансна спектроскопия в галваностатичен и потенциостатичен режим.

Отговорник: проф. Марио Митов; mitovmario@mail.bg
Отговорник: доц. дбн Йолина Хубенова; yhubenova@iees.bas.bg

 • In situ тестване на горивни клетки и електролизьори в специализирана за импедансни изследвания пещ с правотоково захранване в температурен диапазон от стайна температура до 900 °С със софтуер за контрол на експериментите (температура, електрическа мощност и енергия, газове – водород, кислород, азот, въздух и газови смеси)
 • Изпитвани образци тип копче:
 • Симетрична полуклетка с диаметър 10-35мм. Измерванията могат да бъдат проведени в газова среда: въздух, азот, кислород;
 • Цяла клетка с диаметър 19-24мм в двукамерна конфигурация в газова среда: Горивен електрод – водород (влажен или сух), водород/азот; Въздушен електрод: въздух, кислород, смеси кислород/азот.
 • Тестовете могат да включват комбинация от:
 • Импедансни измервания в определени работни точки в температурен диапазон от стайна температура до 900 °С (по-избор) и различна газова атмосфера;
 • Снемане на волт-амперни и мощностни характеристики;
 • Определяне на проводимост – електронна; йонна; кислородна и смесена;
 • Определяне на поляризационно и пълно съпротивление;
 • Разделяне на обемната проводимост от тази на границата на зърната;
 • Охарактеризиране на електродната реакция на границата електрод/електролит;

Отговорник: гл. ас. д-р Благой Бурдин; b.burdin@iees.bas.bg

 • Анализ на резултати от проведени тестове в лабораторията или анализ на външни резултати чрез конвенционални и авангардни електрохимични методи – импедансна и диелектрична спектроскопия, нестационарен и диференциален анализ, анализ на диференциалното съпротивление, образна диагностика и др.

Отговорник: гл. ас. д-р Благой Бурдин; b.burdin@iees.bas.bg