Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН

ЦЛ СЕНЕИ - БАН
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници - БАН

ЦЛ СЕНЕИ - БАН

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) е научно-изследователски център за фундаментални и приложни изследвания в областта на преобразуването на слънчевата енергия в България.

Основните направления, по които работят учените в ЦЛ СЕНЕИ са възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност (ЕЕ), както и иновативни технологии, материали и полупроводникови прибори за ВЕИ приложение.

Лабораторията по Електрохимични технологии и преобразуватели на възобновяема енергия се провеждат изследвания по формирането на образци на перовскитни фотоелементи. Получени и изследвани са нови съединения от типа на 1,3,5 триазини и карбазоли с пропелерна структура, за приложение като р-тип полупроводници в изследваните образци.  Разработват се нови съединения с подобрени електрофизични показатели с цел получаване на по-ефективни фотоелементи. С цел подобряване на стабилността и минимизиране ефектите на стареене се изследват нови неорганични материали, като широкозонни оксиди, медни халогениди и многокомпонентни системи с перовскитна структура. В лабораторията се изпълняват проекти, финансирани от Национален Фонд за Научни Изследвания, международни изследователски програми и външни институти. Разработвани са проекти за каталитична редукция и хидрогениране на въглероден двуокис за получаване на течни и газообразни горива и прекурсори за органичен синтез с приложение на възобновяеми енергийни източници. Изследвани са възможностите за провеждане чрез концентрирана слънчева радиация на високотемпературна електролиза на стопилки за получаване на различни метали на земята, а също така и кислород за обитаеми работни станции на космически обекти.