Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Стандартни услуги

Горивни клетки и водород - стандартни услуги

Стандартни услуги

PEM горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на МЕА с комерсиални катализатори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с въглероден слой

30лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на газодифузионен електрод с невъглероден под слой

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Изготвяне на МЕА

50лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,

gal.rusev@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Охарактеризиране на катализатор в течна три електродна клетка

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на каталитичен носител

10лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Провеждане на серия тестове за охарактеризиране на катализатор за анодната респективно катодна реакция при водните електролизьори

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризиране на МЕА за водна електролиза

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

Охарактеризира не на МЕА за горивен елемент

20лв/час

гл. ас. д-р Галин Борисов,
gal.rusev@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Определяне на свойствата при опън по ISO - включващи модул на еластичност, удължение при скъсване и якост на опън при скъсване 

120лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на свойствата при огъване по ISO 178 – якост на огъване и модул на огъване

150лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Определяне на якост на удар

85 лв/серия

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Изработване на една серия пробни тела

180 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

 

SOFC горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на симетрични полу клетки на база протон проводящи електролити

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Изготвяне на цели клетки на база протон проводящи електролити

по договаряне

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Измерване протонна и анионна (ОН-) проводимост на различни материали при влажност и темепературa. Размер на предоставен образец: 15 х 40 мм. Цена на единично измерване при конкретни условия (влажност и температура)

50 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Eлектрохимични импедансни измервания на обекти при стайна температура: до 3 спектъра на работна точка;   работна среда въздух/ кислород/ азот;  първичен анализ – импедансни спектри на проведените измервания;

26 лева/ час*

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

*Подготовка и измерване мин. 4 работни часа.

 

 

Волт-амперни характеристики на горивни клетки

10 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Волт-амперни характеристики на горивни клетки в комбинация с импедансни измервания

30 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Измерване газова проницаемост на порести материали с газове: водород, въздух, кислород, азот, аргон и газови смеси, размер на образците до ф 45mm.

18 лева/ час

гл. ас. д-р Благой Бурдин;
b.burdin@iees.bas.bg

 

BIO горивни клетки / електролизьори

Изготвяне

Услуга

Цена

Отговорник:

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Модифициране на електродни материали чрез отлагане на моно-, би- и триметални композити (напр. Ni, NiFe, NiFeCo, PdAu и др.)

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Проектиране и изработване на електрохимични клетки с различен дизайн и конструкция, в т.ч. горивни клетки и електролизьори

по договаряне

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Изготвяне на електроди със зададени размери и състав

по договаряне

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 

Тестване

Услуга

Цена

Отговорник:

Тестове за корозионна устойчивост на електродни материали в различни среди (кисели, алкални и неутрални); определяне на корозионен потенциал и корозионен ток, изчисляване на скорост на корозия

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Галваностатични тестове на единични електроди и комерсиални клетки при различни токови натоварвания (от 1 nA до 30 mA)

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на линейни волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на циклични волтамперограми на електроди с геометрична площ до 1 cm2 със скорости на разгъване на потенциала от 0.01 mV/s до 500 V/s

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане на диференциално-импулсни волтамперограми със скорости на разгъване на потенциала от 0.1 mV/s до 100 mV/s и време на импулса от 10 ms до 300 ms

10лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Снемане и обработване на електрохимични импедансни спектри на единични електроди и двуелектродни електрохимични системи

50лв./час

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

 

Охарактеризиране

Услуга

Цена

Отговорник:

Рентгенов дифракционен анализs (XRD)

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Hg порометрия

100 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Сканираща електронна миктроскопия (SEM)

100  лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

BET анализ

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Анализ на пори в капилярен поток

50 лв/проба

 проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

газопропускливост

50 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

DTA/ TG/ DSC анализ

60 лв/проба

проф. д-р Сашо Василев;
sasho.vassilev@iees.bas.bg

Рентгеноструктурен анализ на прахове, тънки филми и масивни изделия, анализ на течни проби и рефрактометрия  на тънки слоеве (кристални, аморфни или течни проби).

50 лв/проба

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Снемане ИЧ спектри (таблетка KBr или тънък филм)

20 лв

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Термогравиметричен анализ - Нагряване/охлаждане от 30°С до 1000°С със скоростти от 5°С/min до 200°С/min. Неизотермичен и изотермичен режим на работа. Цената се определя от необходимото време за анализа

По договаряне, но не по-малко от 50 лв/час

доц. д-р Веселин Синигерски;
vsinigersky@gmail.com

Количествено определяне съдържанието на тежки метали (Fe, Mn, Cr, Ni, Cu, Pb, Hg и др.) във водни разтвори, вкл. питейни и отпадни води

15 лв./елемент

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg

Пробоподготовка за анализ на тежки метали в комплексни матрици (почви, седименти и др.)

25 лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 Определяне на ХПК на битови и промишлени отпадни води

35 лв./проба

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне на специфични ензимни активности в биологични проби

35 лв./ензим

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Определяне редокс активност на багрила

25лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Снемане на UV-Vis-NIR спектри на багрила

15лв./бр. 

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

 

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Получаване на водород чрез импулсна и фотоелектролиза

Услуга

Цена

Отговорник:

Снемане на линейни и циклични волтамограми, хроноамперометрични и потенциометрични криви на електрокатализатори (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V)

60 лв. /час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на характеристики на електрокатализатори в импулсен режим (честота 0.005-10 kHz, базово напрежение 0-100 V, базов ток 0-14.4 А, наситеност на импулса 0-100%)

60 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на линейни и циклични фотоволтаммограми, криви фототок-време в галваностатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V, честота на модулация 0.005-3 kHz, спектрален обхват 200-800 nm, мощност на светлинния източник 100-250 W)

80 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

 

Получаване и съхранение на водород от ВЕИ

Услуга

Цена

Отговорник:

Отлагане на тънки слоеве от разтвори (Spin coating) - Скорост на ротиране до 6000 мин-1 - 10 Програми с по 10 стъпки за промяна скорост и времетраене на ротиране

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Отлагане чрез изпаряване на тънки слоеве - Вакуумна апаратура за нанасяне на тънки слоеве чрез изпарение - 180 A, два източника

60 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Eлектрохимични измервания в стационарен и динамичен режим, отлагане на слоеве, електрохимичен синтез, Волт-амперни характеристики на тънкослойни структури

80 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Снемане на оптични хакатеристики на тънки слоеве - Спектрофотометър Shimadzu UV 3600 – UV – VIS / NIR400 – 2000 нм/ 2 нм, Интегрираща сфера

100 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Фотоволтаичен генератор (10 kVA) за производство на електрическа енергия от слънчева радиация

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Tестване на модули и фотоелементи -  снемане на волт-амперни харакатерстики на ФтВ модули и клетки, сезонни и дневни фактори на натоварване и др.п

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Комплексни услуги по синтез и охарактеризиране на тънкослойни материали

по договаряне

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

 

Получаване и съхранение на водород в контейнери

Услуга

Цена

Отговорник:

Получаване и съхранение на водород в контейнери при ниско налягане (10-12 атм) под формата на метален хидрид

50лв./бр. 

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg