Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

ЦВТ - ХТМУ
Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

Химикотехнологичен и металургичен университет - Център по водородни технологии

ЦВТ - ХТМУ

Центърът по водородни технологии (ЦВТ) e създаден през 2009 г. във Факултета по химични технологии на Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ), за да ръководи и организира специализирано обучение по Водородни технологии и Химични технологии в ядрената енергетика, както и да изпълнява проекти на Националната програма „Водородни технологии- водородна икономика“. През 2013-2016 г. бе осъществено оборудване с апаратура за приложни изследвания на четири лаборатории, финансирани по ОП „Конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката и енергетиката: Горивни елементи и енергийна ефективност, Електролиза и фото-електролиза, Окси-водородни технологии и Обучение и квалификация.

ЦВТ изпълнява редица проекти, финансирани от НФНИ (2010-), ОП Конкурентоспособност (2011-2016), 6 и 7 Рамкови програми на ЕК (2009-2015), АЕЦ Козлодуй ЕАД (2009-), Шведския консорциум за ядрено гориво и ядрени отпадъци (2009-2020), Националната програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (Е+, 2018-)“ и др. От 2018 г. ЦВТ е партньор в Научната инфраструктура Съхранение на Енергия и Водородна Енергетика (НИ СЕВЕ). Екип от ЦВТ е партньор в Центъра по компетентност ХИТМОБИЛ (2019-2023) чрез Института по водородни технологии на БГ Н2 Общество.