Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Горивни клетки и водород - ДРУГИ методи за производство/съхранение

Стандартни услуги

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Получаване на водород чрез импулсна и фотоелектролиза

Услуга

Цена

Отговорник:

Снемане на линейни и циклични волтамограми, хроноамперометрични и потенциометрични криви на електрокатализатори (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V)

60 лв. /час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на характеристики на електрокатализатори в импулсен режим (честота 0.005-10 kHz, базово напрежение 0-100 V, базов ток 0-14.4 А, наситеност на импулса 0-100%)

60 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на линейни и циклични фотоволтаммограми, криви фототок-време в галваностатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V, честота на модулация 0.005-3 kHz, спектрален обхват 200-800 nm, мощност на светлинния източник 100-250 W)

80 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

 

Получаване и съхранение на водород от ВЕИ

Услуга

Цена

Отговорник:

Отлагане на тънки слоеве от разтвори (Spin coating) - Скорост на ротиране до 6000 мин-1 - 10 Програми с по 10 стъпки за промяна скорост и времетраене на ротиране

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Отлагане чрез изпаряване на тънки слоеве - Вакуумна апаратура за нанасяне на тънки слоеве чрез изпарение - 180 A, два източника

60 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Eлектрохимични измервания в стационарен и динамичен режим, отлагане на слоеве, електрохимичен синтез, Волт-амперни характеристики на тънкослойни структури

80 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Снемане на оптични хакатеристики на тънки слоеве - Спектрофотометър Shimadzu UV 3600 – UV – VIS / NIR400 – 2000 нм/ 2 нм, Интегрираща сфера

100 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Фотоволтаичен генератор (10 kVA) за производство на електрическа енергия от слънчева радиация

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Tестване на модули и фотоелементи -  снемане на волт-амперни харакатерстики на ФтВ модули и клетки, сезонни и дневни фактори на натоварване и др.п

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Комплексни услуги по синтез и охарактеризиране на тънкослойни материали

по договаряне

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

 

Получаване и съхранение на водород в контейнери

Услуга

Цена

Отговорник:

Получаване и съхранение на водород в контейнери при ниско налягане (10-12 атм) под формата на метален хидрид

50лв./бр. 

проф. Марио Митов;
mitovmario@mail.bg