Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Получаване на водород чрез импулсна и фотоелектролиза

Горивни клетки и водород - ДРУГИ методи за производство/съхранение

Стандартни услуги

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Получаване на водород чрез импулсна и фотоелектролиза

Услуга

Цена

Отговорник:

Снемане на линейни и циклични волтамограми, хроноамперометрични и потенциометрични криви на електрокатализатори (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V)

60 лв. /час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на характеристики на електрокатализатори в импулсен режим (честота 0.005-10 kHz, базово напрежение 0-100 V, базов ток 0-14.4 А, наситеност на импулса 0-100%)

60 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu

Снемане на линейни и циклични фотоволтаммограми, криви фототок-време в галваностатичен и фотопотенциал – време в галваностатичен режим (максимален ток 1 А, максимално напрежение 100 V, честота на модулация 0.005-3 kHz, спектрален обхват 200-800 nm, мощност на светлинния източник 100-250 W)

80 лв. / час

проф. дхн Мартин Божинов,
martin@uctm.edu