Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
Заяви

Получаване и съхранение на водород от ВЕИ

Горивни клетки и водород - ДРУГИ методи за производство/съхранение

Стандартни услуги

ДРУГИ методи за производство/съхранение

Получаване и съхранение на водород от ВЕИ

Услуга

Цена

Отговорник:

Отлагане на тънки слоеве от разтвори (Spin coating) - Скорост на ротиране до 6000 мин-1 - 10 Програми с по 10 стъпки за промяна скорост и времетраене на ротиране

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Отлагане чрез изпаряване на тънки слоеве - Вакуумна апаратура за нанасяне на тънки слоеве чрез изпарение - 180 A, два източника

60 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Потенциостатични тестове (±10 V) на електроди в различни среди

10лв./час

доц. дбн Йолина Хубенова;
y.hubenova@iees.bas.bg

Eлектрохимични измервания в стационарен и динамичен режим, отлагане на слоеве, електрохимичен синтез, Волт-амперни характеристики на тънкослойни структури

80 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Снемане на оптични хакатеристики на тънки слоеве - Спектрофотометър Shimadzu UV 3600 – UV – VIS / NIR400 – 2000 нм/ 2 нм, Интегрираща сфера

100 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Фотоволтаичен генератор (10 kVA) за производство на електрическа енергия от слънчева радиация

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Tестване на модули и фотоелементи -  снемане на волт-амперни харакатерстики на ФтВ модули и клетки, сезонни и дневни фактори на натоварване и др.п

120 лв/час

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com

Комплексни услуги по синтез и охарактеризиране на тънкослойни материали

по договаряне

доц. д-р Максим Ганчев;
mganchev@gmail.com